Economía

En que etapa económica estamos

Unha vez máis a USA, usou o seu egoísmo de imperialista, pondo de xeonllos a Europa, por falta de capacidade de esta ter identidade propia, pois, demostrou unha vez máis que só serve de colonia da USA.

Galiza

Todo ao vermelho!

Onde e como poderemos topar alguém com esse poder ao serviço por exemplo da causa da soberania da Galiza? A resposta é a classe obreira, a classe trabalhadora e dentro dela o proletariado principalmente.

Economía

Money, money, money

Non restará dúbida, de que os neoliberais capitalistas, procurarán crear unha nova consciencia, nos agora ditos consumidores, debendo estes entregarse ao mercado, cunha dedicación sen treguas, so pena de seren excluídos, do olimpo da explotación.