Economía

Como imos neste mundo de compadreos

non conseguimos ver o enfrontamento coa China a través dun conflito por encargo. Neste fortuíto caso, os USA, se terían que implicar directamente.

Economía

Importa ou non a desigualdade social

Deaton explica que se trata é dun capitalismo depredador, por parte dos USA, que só enriquece os moito ricos e as empresas á custa dos traballadores, agravando de forma constante e continúa a desigualdade social, limitando as oportunidades e, máis, alimentando o desenvolvemento cada vez máis vincadamente dunha sociedade de clases e como tal elitista e excluínte.

Economía

Os ricos ou a desigualdade social a gritos

Este Encaixe, cubriría as súas necesidades básicas e, como tal, sempre que os señores ricos pretendesen escravizar as poboacións, con salarios de miseria e traballos precarios, como o fan até aquí, a poboación posuía nese caso da capacidade de dicir que non, que por ese salario e condicións, non traballarían.

Economía

Aínda non arranca a economía

A inflación xeral ten caído, máis do que a inflación subjacente (a que se refire aos alimentos), por razóns tan importantes como o comportamento altamente significativo da enerxía (atención a actual especulación dos carburantes, que pretende aproveitar a falta de controlo de los gobernos).

Economía

Os prezos e o custo da vida

Así o que os nosos gobernos, criminalmente están a desviar, para armamento, às ordes despóticas dos americanos e da súa filial de guerra a OTAN permitiría, folgadamente o control dos prezos e non só garantir incentivos de produción e fomento de desenvolvemento das institucións do país.

Economía

A loita de clases será o centro da crise capitalista

No fondo o que se trataba, era de deseñar unha nova forma ou esquema mental, que nos levaría da lei do valor, descrita no primeiro libro de “O Capital” de Karl Marx, até ao libro número tres, da mesma obra, onde se fala da tendencia á caída do capitalismo e das súas consecuencias.