Falemos da economía do Donut alternativo para o século XXI

Por Jose Vieira

Non hai dúbida de que é un título longo, no entanto, tamén foi inmensamente longo o tempo de xestación deste proxecto de sistema económico, a que nos queremos referir.

Fixemos esta frase de chave en inglés:

Doughnut economics, planetaries, Sustainable Development Goals (que aparecerá moitas veces unicamente coas siglas SDGs).

O popular  Donut, en inglés se chama Doughnut.

A idea que adiante iremos divulgar, foi inicialmente desenvolvida, por unha primeira vez en 2012 e, posteriormente, transformada nun libro, que alcanzou un éxito mediático, moi grande case de inmediato. O título do libro en inglés se denomina:

Doughnut  Economics:  Seven  Ways cho  like a 21 st.  Century  Economist.

Abaixo damos o organigrama do sistema proposto por KATE RAWORTH (1), que mostra dunha forma moi esquemática e simple as ideas esenciais, desta forma de pensar a economía do século XXI.

Se non tomamos realmente en nosas mans medidas concretas e urxentes, que teñan en conta as posibilidades reais do planeta Terra en que vivimos, para nos fornecer as materias primas e demais recursos, necesarios para alimentar a continua busca de lucros para as grandes empresas, máis breve do que tarde nos veremos nun buraco sen saída, da destrución  incontrolábel e colectiva do noso “hábitat”.

O deseño enriba incerto, dános o organigrama esquemático dos principios básicos da Teoría Económica da autora en cuestión.

O texto da economista inglesa KATE RAWORTH, pretende dar unha idea, do que significa para a Humanidade prosperar e, indica os pasos necesarios, segundo a mesma, para o conseguir, debaixo da súa teoría, dunha forma sustentábel.

Partamos do principio de que o planeta en que vivimos, mostra a xa moito tempo (desde o final do século XIX e especialmente durante o século XX e en progresión case exponencial, no presente XXI), sinais evidentes e incontestábeis de “esgotamento ecolóxico e ambiental”.

Non queremos ser alarmistas, estamos só a transmitir o temor dos máis avisados e, que tamén partillamos. Pois, os datos empíricos así o demostran por máis que os “Trumps” (2) e compañía, se envolvan en campañas de desinformación.

Nunha primeira conclusión, afirmamos é que o capitalismo, na súa configuración actual, non é máis que insustentábel.

Pasando deste punto, podemos afirmar de acordo coa referida autora, que se trata dun concepto bastante claro e até convincente, sobre a necesidade de crear sistemas económicos novos, desde a base e, que por si só, sexan rexenerativas e distributivas.

Curiosamente a teoría que Kate Roworth propón, un organigrama, moi fóra dos canones habituais da economía. Se presenta como sendo a imaxe dun xigantesco donut, dade o nome de Economía do Donuts, que é bastante sugestivo e innovador.

Podemos tentar explicar dunha forma simple, o que significa o respectivo organigrama:

Este modelo ten no medio a base social do benestar humano, que é en si mesmo, o espazo seguro e será o xusto, para a Humanidade. Alimentase dunha Economía rexenerativa e distributiva.

Está rodeado, externamente polo un entorno ecolóxico, crítico da degradación planetario.

Este entorno, como que nos convida a situarmos, dentro do círculo do donut. A nosa permanencia dentro deste círculo, asegúranos que non caeremos en dificultades como, a falta de alimentos e outros recursos, que permitan que a sede do crecemento, non supere os límites das posibilidades do planeta e, como tal, conduzan ao colapso ambiental.

Como sabemos, estamos no limiar do colapso medio ambiental, e para ter constancia real desa situación, basta atentar cos cambios xa notoriamente anunciadores dunha catástrofe ambiental, a medio e a pouco largo prazo, digamos a medio prazo.

Antes de entrarmos en explicar o que son os sete puntos da Teoría de la Economía do Donut, queremos referir algúns dos números que a autora en cuestión refire para sinalar o desastre existente:

– unha de cada seis persoas (1/6) entre os 12 e 15 anos non van á escola

– un quarto (1/4), da poboación mundial vive con menos de 3 dólares por día

– unha de cada 11 persoas (1/11), non ten acceso a auga potábel

– un terzo (1/3), da poboación mundial non posúe un retrete

A autora, propón un pequeno exercicio de comprobación do camiño que estamos a trillar, vexamos entón como con ese empirismo elemental, chegamos a un cálculo espantoso.

Se estabelecermos como meta a atinxir anualmente o crecemento do 5% (do PIB mundial), que é unha meta que os “Amos do Mundo” anuncian, como obxectivo, obtemos para 2050, que o tamaño da economía mundial sería de 5 veces maior do que a actual e, mantendo eses 5 % o restante tempo até 2100, a economía atinxiría 50 veces o valor do PIB de hoxe.  Inacreditábel!

Preguntamos:

Será posíbel que o planeta soporte esa sobre explotación?

Tamén damos a nosa resposta. É absolutamente imposíbel, co sistema actual

Así, o que vemos, é que o mundo en que vivimos, está completamente exhausto e, incapaz de se poder rexenerar, no entanto, os problemas das poboacións, continúan sen resolver.

Isto o que reforza é a idea que xa deixamos enriba, de que o modelo actualmente usado polo capitalismo, dos seguidores da escola de Chicago e austríaca (3), nos están a levar ao cadafalso. No entanto, non reaccionamos debidamente a esta situación.

Senón vexamos, o 1% da poboación máis rica do mundo, no momento, posúe máis do 60% da riqueza

global e, máis, na última década, aínda se acentuou máis as desigualdades pois o número de bilionários (segundo o concepto norte americano), aumentou de cerca de máis 1.000 elementos, sendo agora moito cerca de 2.000.

Este non é o Mundo desexado e, onde todos podemos vivir con dignidade.

Vexamos agora, cales son os sete puntos ou principios anunciados enriba e que son as bases da Teoría do Donut da economista Kate Rowarth:

1 – Mudanza da meta a atinxir polos PIBs. O sexa, o crecemento continuo do PIB, pois, hai sido o obxectivo prioritario desde o período entre as dúas Grandes Guerras Mundiais, do seculo XX.

2 – Se atente no panorama xeral, desde o mercado autónomo, até a economía integrada.  Primacia na economía liberal, antes de todo, coas regras do Mercado.

3 – Fortalecer a natureza humana, desde o home racional, até ao home, que se adapta á sociedade nova proposta. Recordar que a economía neoclássica, se nutre dunha visión moi limitada da natureza humana, maximizando o home económico, na súa sociedade.

4 – O coñecemento dos sistemas, onde prima o equilibrio mecánico, até aos sistemas dunha complexidade perfectamente dinámica. É o froito das demasiadas tentativas de simplificación dos modelos económicos, para os asemellar a modelos lineais mecánicos.

5 – Crear un modelo de deseño tal, que sexa distributivo, ou sexa, que o seu crecemento sexa distributivo e no destrutivo, mais si rexenerativo. Vemos constantemente, cada vez maior concentración da riqueza, en cada vez menos individuos.

6 – Crear iso si, o sentido de rexenerar, desde un crecemento limpo, que fará circular a economía cada vez máis, á rexeneración.  Será o concepto e a práctica dunha certa economía circular, que permitirá novas e innovadoras colaboracións humanas.

7 – Estar en garda, ou sexa, ser agnóstico do crecemento por crecemento. Só aceptar o crecemento dentro da sustentación non destrutiva.

Estes son os 7 puntos básicos da Teoría de Kate  Rawort e, por todo isto, non é de estrañar, as cidades do norte da Europa, como Bruxelas,  Amesterdan e  Copenhague (cidades ricas e  onde existe forte consciencia de política económica), estean a acoller con todo o interese estas súas propostas. Como sempre o sur da Europa, só se nutre das ideas do neoliberalismo salvaxe da América do Norte.

Non imos emitir un xuízo de valor, sobre as súas propostas pois, aínda as estamos a estudar con máis detalle, no entanto, nos parece extremadamente coherente e, non hai a mínima dúbida, que nas súa alerta, ten todas as razóns do mundo.

Así volveremos en debido tempo, a este tema, mentres, podemos avanzar que parece ser o camiño apuntado dunha economía circular, un dos atallos non só necesarios como urxentes.

Naturalmente como a redución, do louco ritmo da busca de cada vez máis lucros, nas actividades económicas, sexa a que custo sexa, para a Humanidade, estamos a matar o mundo en que vivimos.

Notas:

(1)        – Economista londiniense nacida en 1970, investigadora no Instituto Ambiental de Oxford. Esta se fai chamar a si propia de economista renegada.

(2)        – Como sabemos nos referimos as ideas de Donald  Trump o anterior Presidente dos Estados Unidos, un perfecto negacionista de todo o que se refire á destrución do medio ambiente

(3)        Os discípulos do neoliberalismo ortodoxo de Milton Friedmann, de Hayek Ludwig von Mises, escolas de Chicago e de Viena de Austria, con todos os seus seguidores, norteados unicamente pola idea de seren exclusivamente ricos, nun mundo de pobres e famentos, causados por súas especulativas prácticas.

Se el primero en comentar

Dejar un Comentario

Tu dirección de correo no será publicada.
 

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.