Economía

O que é ser demasiado grande para caer

Pois, a última semana, aprendemos, que o dereito que nos tiñan ensinado, non é dereito, ou entón non o era e non o é, máis si, un conxunto de normas, que só deben ser respectadas polos simples, os pobres e claramente os parvos.

Memoria Antifascista

Recordando a Chato en la Illa da Memoria

Chato creía en la gente, tenía una gran confianza en el esfuerzo y la lucha comunes como única forma para avanzar. A su lado era preciso elevarse, crecer, ponerse de puntillas incluso, para estar a la altura a la que él pensaba que podías estar. Chato era un hombre grande que hacía grande a los que luchaban a su lado y, a pesar de ello, no hacía sombra a nadie. Todo lo compartía.