Economía

Morte a Friedrisch Hayek

Hayek, caracterizase en moitas poucas palabras, pois, as súas teorías e sobre todo as súas prácticas aconselladas, demostran que era unha persoa que odiaba a igualdade.

Economía

Porque non estamos nunha Europa social

Era o princípio do final da Segunda Guerra Mundial, pois, o heroico pobo ruso, para liberar o resto da Europa, sacrificou cerca de 20 millóns dos seus cidadánss para vencer os nazis alemáns, liberando do outro lado a Europa.

Economía

Como perdendo, finxen que están a gañar

O que se ten vindo a verificar é que, os USA, ao imporen o boicot aos produtos rusos e con impostos aduaneiros, incomparábeis, os produtos chineses, ten lanzado a Europa, nunha situación dunha economía en situación de inflación máis que crepitante.

Economía

A loita continúa no mundo da teoría económica

Cabe agora clasificar Polanyi como un socialista conservador, pois, este se opuña ao liberalismo de mercado, non só por cuestións de distribución, mais tamén segundo este, porque “atacaba o tecido da sociedade”.

Artículos

Era unha vez unha historia de terror

Os USA, están nunha crise económica máis próxima a unha depresión e como tal, decidiron que para saír deste buraco, había que instaurar un conxunto de guerras localizadas, como vén sendo seu habito, como forma de saír das súas crises.