Economía

Vacinas e intencións

Queremos resaltar, que as situacións se tornan cada vez máis graves, no mundo dos traballadores menos ben pagados, en que os seus salarios ou diminúen dunha forma drástica ou até desapareceron totalmente. E infelizmente os datos econométricos son moitísimo pesimistas. […]

Economía

Pandemia, crise, vacinas e recuperación

Este é o resultado das políticas dos gobernos de España, nos últimos 30 anos, que non tiveron outro obxectivo senón entregar a Saúde Pública aos privados para estes se enriqueceren cos contratos de prestacións de servizos millonarios, que os gobernos lles pasaron a pagar […]

Economía

Vivimos nunha democracia plena?

As promocións sociais, pola vía económica, son actualmente unha quimera, cousa que non acontecía no dealbar entre o século XIX e o XX, presentemente a medida que nos internamos século XXI e, en especial, coa actual crise económica asociada á pandemia, se veu acentuar de forma flagrante, aínda máis, esa dificultade. […]