En el foro

Os amos do mundo tamén van de campamento

Máis estes señores, tamén participan de todos os foros en que se poidan albiscar situacións de cambios e ordenanzas, pois, así están sempre encima das situacións non permitindo que nada sexa por eles admitido e debidamente analizado e autorizado.

Economía

Morte a Friedrisch Hayek

Hayek, caracterizase en moitas poucas palabras, pois, as súas teorías e sobre todo as súas prácticas aconselladas, demostran que era unha persoa que odiaba a igualdade.

Economía

Porque non estamos nunha Europa social

Era o princípio do final da Segunda Guerra Mundial, pois, o heroico pobo ruso, para liberar o resto da Europa, sacrificou cerca de 20 millóns dos seus cidadánss para vencer os nazis alemáns, liberando do outro lado a Europa.

Economía

Como perdendo, finxen que están a gañar

O que se ten vindo a verificar é que, os USA, ao imporen o boicot aos produtos rusos e con impostos aduaneiros, incomparábeis, os produtos chineses, ten lanzado a Europa, nunha situación dunha economía en situación de inflación máis que crepitante.

Economía

A loita continúa no mundo da teoría económica

Cabe agora clasificar Polanyi como un socialista conservador, pois, este se opuña ao liberalismo de mercado, non só por cuestións de distribución, mais tamén segundo este, porque “atacaba o tecido da sociedade”.