Economía

O imprescindibel xamáis é a Utopía

A solución posíbel e satisfactoria para estas situacións, falamos naturalmente do RENDA BASICA UNIVERSAL E INCONDICIONAL, que non só é posíbel e, desexabel é a solución desta desigualdade cada vez máis crecente e, como tal, esta sociedade en que vivimos si, é unha autentica distopía […]

Economía

É a consciencia social a que determina a consciencia dos homes

Coa instalación do capitalismo “tous cours”, a produtividade aumentou dunha forma brusca (saltos de produtividade), deixando o valor real dos salarios estar dependente das flutuacións da poboación e estas dependentes das pandemias. É entón, que entra en cuestión, dunha forma decisiva, as loitas de clases, tendo como base a distribución do valor e da máis valía, creados polo réxime capitalista tanto agrícola como industrial […]

Economía

A Unión Europea no plano inclinado

Queremos pensar, que neste momento, os organismos encargados de elaborar os proxectos para a aplicación dos fondos, en cada país, deben estar a deitar fume, de tanto traballo que están a desenvolver, para chegaren a tempo de xustificar as cláusulas solicitadas, con proxectos cedíbeis. […]

Economía

Prezo ou Valor

Sexamos un pouco marxistas e, entón Carney chega á dualidade prezo ou valor? No entanto, no utiliza a teoría do valor marxista que sustituiría o valor e o prezo por valor de cambio ou valor de uso? ou por lucro ou necesidade social? É nosa convicción de que a economía está posicionada en absoluto, cos prezos de mercado, cando o que debía estar, era co aumento de ben estar social. […]

Economía

Que facer?

Por Jose Vieira Os obxectivos que se ten que atinxir, refírense a obter os medios para o cambio estrutural e pragmático da micro economía, do entorno. Con, desde xa, a exclusión de se estamos a […]