Economía

Vivindo nunha sociedade sen contacto físico

No entanto, en todas as situacións, que se en os deparan, existe unha constante, sexa no interior do país sexa nas cidades máis urbanas, aparece un grande gañador da situación. Son as empresas que venden tecnoloxía e sobre todo aquelas que viven de aportar os seus terminades, como sendo a último remedio, para a enfermidade letal que pode derivar do confinamento dos cidadáns. […]

Economía

Sementes da discordia

Non hai dúbida, que os señores do tribunal de Karlsruhe, mostráronse unha vez máis, dignos da herdanza, do máis xermánico e prepotente nacional- socialismo, cando pretenden impor, por ausencia de humildade, que non posúen, evidenciando “a aberración que supón haber xudicializado a política monetaria” co todo podo e mando, sen atender que deben xerarquicamente se someter, ás resolucións do Tribunal da Haia. […]

Economía

Renda Básica Universal e Incondicional. A oportunidade

fagamos unha certa xubilación fiscal, deixemos de lado os favores admitidos no imposto de sociedades ás grandes empresas, prohibimos sobre a forma de fortísimas penalizacións, as empresas que exportan directa ou indirectamente os seus beneficios para os paraísos fiscais, paremos as sangrías das compras de equipamentos militares, controlemos as economías somerxidas, controlemos as empresas que tributan fóra do regímen xeral do Imposto de Sociedades e de capitais. […]

No Picture
Economía

Pandemia e economía

Estamos no momento de cambiar o sistema, non de manter as bolsas de traballo, onde as empresas poden ir buscar os traballadores, pagándolles unicamente o mínimo para que se manteñan vivos, pois escravos mortos non traballan. De aí que esmolas, non resolven a irradiación da pobreza, o que vai acontecer cos Ingresos de encaixe mínima vital, é que os traballadores, non ten outra opción, que non sexa a de teren que aceptar, como salarios esmolas e non salarios dignos. […]