Porque votan contra os seus próprios intereses a maioría das poboacións

O Amos do Mundo, teñen todo feito e programado, para que que xamais poda existir o humano universal, pois, se existise, non permitiría as manipulacións criminais, mórbidas e destrutoras do certo “libre arbitrio” dos seus concidadáns.

Por Jose Vieira

Imos comezar este texto, cunhas citas, de case todos coñecidas, mais que por esta ou outras razóns, están un pouco esquecidas.

As frases escollidas para este inicio son atribuídas ao filosofo grego Platón. Este segundo consta que dixen:

O pouco que sei, o debo a miña ignorancia”,

que tamén noutro momento escribiu, aínda que o atribuíse a Sócrates, a seguinte expresión:

“Só existe un só ben, chamado coñecemento, e un só mal, chamado ignorancia”

Moitas veces, tamén escoitamos definir a ignorancia, como sendo a falta de coñecementos, e moi recentemente, vimos atribuído a analistas de asuntos sociolóxicos, dicir que o asalto aos locais do poder ben na América do Norte do señor Trump, ben no Brasil, o tempo e coa saída do señor Bolsonaro, debese ao descoñecemento (unha correcta forma de ignorancia), que conduciu ao odio á violencia, como resultado do terror e, este vén naturalmente da ignorancia estabelecida e, promovida por ambos señores enriba referidos, como instigadores e promotores deses actos salvaxes.

Temos a convicción de que os intervenientes nestes actos salvaxes, xamais o terían sido, se non fosen tan ignorantes, e por iso mesmo, manipulados, no caso do Brasil, pola extrema dereita do nazi Bolsonaro e pór a igrexa sectaria, e no caso americano, polos medios de manipulación ao servizo do partido Republicano en particular.

Non iremos definir caso a caso de que cada un dos tipos máis habituais de ignorancia, que en xeral se acostuma agrupar en oito grupos a saber:

– Ignorancia querida

– Ignorancia presuntuosa

– Ignorancia como escusa

– Ignorancia culpábel

– Ignorancia doutoral

– Ignorancia conxuntural

– Ignorancia inevitábel

– Ignorancia racional

Como podemos ler, temos oito tipos que serven para enmarcar toda as nosas faltas de coñecemento, sexa do que sexa e, desde esa agrupación, nos librarmos de maiores e pesadas responsabilidades.

Temos naturalmente, moita curiosidade en procurar encontrar as razóns, porque se dá este fenómeno da ignorancia.

Comezamos por indicar, que dunha maneira xeral, a ignorancia crea na maioría das persoas un sentimento de confianza e, este sentimento se sobrepon moito por cima do recoñecemento de que somos ou estamos en estado de ignorancia, para tomar esta ou outra decisión.

Este estado de ignorancia, que non é recoñecido polos seus portadores, o conduce dunha maneira xeral a errar nas súas decisións. Mais, o que pode acontecer, se non errou, o que aconteceu, hai sido por mero caso.

Mais ao final o que será a ignorancia?

Así, dunha forma moi simplista, mais facilmente asimilábel, se acostuma definir,

como sendo a falta de coñecementos ou de información, tanto a nivel específico con en xeral”.

É evidente que calquera persoa pode mostrar ignorancia sobre algunha materia ou unha área complexa de coñecementos e, non ser un ignorante en xeral.

A ignorancia pode ter connotacións despectivas, cando se sinala a alguén como sendo un ignorante (ninguén lle gusta recoñecer que é un ignorante, aínda que sexa, nun campo do coñecemento restrinxido). Queremos dicir que o receptor desa designación, se sente ofendido no seu orgullo persoal.

Este problema vén desde os bancos da escola, cando nos sinalaban como ignorante neste ou aquel coñecemento que estaba a ser ensinado, pois, era interpretado como se nos estivesen chamar burros (non queremos ofender eses marabillosos cuadrúpedes).

Todos somos, sempre dalgunha maneira ou en moitos campos ignorantes. E iso non ten mal ningún, de aí que iniciásemos estas notas coas palabras de Platón e as por este proferidas, aínda que atribuídas a Sócrates.

Recordemos aquilo a que se chamou o UNIVERSALISMO, que como a propia palabra quere dicir, é o coñecemento de todas as áreas daquel, como o coñecemento da literatura, da filosofía, da botánica, da física, da química, das varías artes, ou sexa do coñecemento dun determinado momento da historia da Humanidade.

Todo isto acabou ou doutra forma morreu, a mente humana non poder abarcar tanto coñecemento e, en tantos e diversos campos (científicos ou non).

É costume marcar co fin deste universalismo, cos homes do Renascimento, dando como exemplo do home “enciclopedia”, o grande Leonardo da Vince.

Todo isto quere dicir, que no Renascimento, se configurou como sendo o ideal do home universal ser completo multifacetado e como tal, se desenvolver dunha forma harmónica a súa personalidade, a través do coñecemento abranxente.

Claro que filosoficamente, este universalismo, arrastra consigo a idea de que todos os humanos, son iguais e posúen os mesmos dereitos e deberes e, sobre todo, as mesmas capacidades.

Pero o mundo cambiou, o mundo e o coñecemento se expandiran e o interese do home deixou de ser universalista.

O home se especializou!

O Amos do Mundo, teñen todo feito e programado, para que que xamais poda existir o humano universal, pois, se existise, non permitiría as manipulacións criminais, mórbidas e destrutoras do certo “libre arbitrio” dos seus concidadáns.

Chegamos, neste momento do texto, a querer que todos vexan dunha forma clara, que por esa total ou parcial certa ignorancia (manipulada dunha forma estraña e intencional dos Amos do Mundo), o home comete erros debidamente programados por quen deteñen o poder e, o manipula a seu belo interese.

Así, cando hai unhas eleccións ou un referendo, en xeral, as poboacións máis desfavorecidas, que debían votar nos seus certos e iguais representantes (a poboación desfavorecida representa a gran maioría, falamos de cerca 4/5 da poboación mundial), demostran esa ignorancia, votando contra os seus intereses, isto é, votan nos que os dalgunha forma os limitan ou limitaron a seren desiguais.

Van atrás do “pai tirano”, pois, canto más me pegas, más gosto de ti”.

Moitas outras veces, votando en siglas baleiras de sentido, mais que en súas designacións, portan nomes que xa non forman parte dos seus obxectivos (por exemplo da utilización da palabra SOCIALISMO). Outras veces confunden a súa certa situación social (e quere queiramos ou non, as distintas clases sociais, están cada vez máis patentes, en “o mundo en que vivimos”) e por ignorancia, votan en partidos dereita, (PP, VOX, E ATÉ O PSOE), para que, por ignorancia, cada vez se acentúe as DESIGUALDADES SOCIAIS.

Finalmente queremos chamar a atención, doutro erro fundamental, que se comete na hora de votar, é o chamamento que a igrexa, fai día atrás día, para que se vote cos partidos de dereita, pois, só estes, segundo a igrexa en xeral e, unha gran maioría de seus clérigos en particular, transmiten a indicación que só esa dereita, permite que poidan ter diñeiro e que poidan manter os seus aforros e poderen ir rezar a igrexa. E que os partidos que son de esquerda (que son os en que debían votar), os irían roubar e, que non irían permitir, que fosen a igrexa a rezar e que queimarían as igrexas.

Por iso, é que votar a dereita, contra a súa certa razón de clase, para garantir que as Desigualdades Sociais diminúan, é un erro garrafal, cometido por pura ignorancia, e se trata dunha IGNORANCIA PRESUNTUOSA E IGNORANCIA COMO ESCUSA.

Se el primero en comentar

Dejar un Comentario

Tu dirección de correo no será publicada.
 

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.