Millán Fernández

Como destruír un estado e a paz mundial

O complexo armamentístico estadounidense, liderado por Lockheed Martin, aplaude coas orellas pois un macabro Plan Renove dos arsenais occidentais ponse en circulación mentres o “becerro de ouro” continúa empurrando á súa xente contra un muro, desprezando toda opción de diálogo ou saída negociada con interlocutores que non recoñece válidos.

Millán Fernández

A perversa semente da Guerra

A Federación de Rusia e a República Popular China son obxectivos a bater polo neocolonialismo das potencias occidentais hoxe ferreamente disciplinadas polos declinantes mais rearmados moralmente EEUU, dispostos a contestar a rivalidade que lle presentan aquelas en todos os ámbitos,