Economía

Deflación, inflación i estanflación

Como sempre, cando pasan nubes que presaxian grandes tormentas, pondo os abrigos e sobre todo non saíren de casa. Traducindo isto en miúdos, significa que os maos tempos, confinamentos, perdas de emprego, abaixamentos de salarios, tiveron como consecuencia, que a procura de bens e servizos se teña contraído. En linguaxe económica, a procura se desplumou. E mesmo aqueles que se mantiñan no activo a traballar e a recibir, comezaron a aforrar, con medo do futuro. Xurdindo desde este punto, dous tipos de aforro, a de as familias e a de as empresas. […]

Economía

Que son os tipos de xuros negativos

No xeral, os bancos, non teñen ningún inconveniente a permitir que as persoas teñan contas correntes no seu banco con taxas negativas. Aí está tamén o seu interese actual. Basta ver canto paga unha persoa que non ten conta bancaria nun banco, por unha transferencia bancaria, en relación a outro, que si a teñen. E as persoas consenten pois, e valoran como positivas os servizos ofrecidos polos bancos e, por iso pagan. Están a facer depósitos de interese ou xuros negativos. […]

Economía

Liberalismo e neoliberalismo

A pesar desta aparente estabilidade, na teoría, se asistiu, un pouco por todos os lados, a un cambio, forzado polas grande e poderosos grupos, que sen treguas, levaron a estrutura dun liberalismo pactado, até ao que se chamou neoliberalismo, nas dúas súas vertentes, na teórica ou pensamento e na súa aplicación ou praxes (até hoxe se tornar neste neoliberalismo completamente salvaxe). […]