EEUU

Julian Assange continúa a incomodar ós EEUU

No entanto, a comunidade internacional, polo menos a democrática, non quere nin pode permitir, que a saña diabólica dos políticos ben democrátas ben republicanos, dos EEUU, consigan a súa extradición e o eliminen dunha vez.

Argentina

Non chores por mín Arxentina (Don’t cry for me Arxentina)

Isto mostra que os señores que mandan, verdade, na política dos USA (non son os políticos, mais si “Os Amos do Mundo”), están a impor a través da Casa Branca, a sede do goberno dos USA, unha nova política e, a refinar máis os seus procesos, dominadores na América do Sur.

Artículos

A incomprensíbel levedade do espírito

Así parece, que en España todos son realmente pertencentes a clase dos ricos e poderosos, pois, non existe calquera liña en que se poida dicir que existen traballadores e empresarios, o que estes datos permiten concluír, é que todos se xulgan, como mínimo empresarios.

En el foro

A disruptividade das folgas

En xeral as democracias occidentais recoñecen, de forma xeral o dereito a folga, por parte dos traballadores. Acontece até que algúns países, nas súas constitucións (conxunto de leis fundamentais do seu ordenamento xurídico), este dereito está expresamente garantido.