Economía

¿Nos esperan os vinte anos tolos?

Acabara a Primeira Guerra Mundial, se estaba en plena reconstrución e cos desenvolvementos desa etapa, sairamos da pandemia da gripe española, parecía que a economía só podía crecer, por iso non podían ser máis esperanzadas as perspectivas futuras. […]