Economía

O que é ser demasiado grande para caer

Pois, a última semana, aprendemos, que o dereito que nos tiñan ensinado, non é dereito, ou entón non o era e non o é, máis si, un conxunto de normas, que só deben ser respectadas polos simples, os pobres e claramente os parvos.