Galiza

O método Jakarta. Os Crimes da CIA (II)

Os elementos utilizados, foron os militares convidados a frecuentar cursos de perfeccionamento político-militar, nas academias americanas e, pasaxe polas escolas de formación para desestabilizadores da CIA e, posteriormente incorporados no exército e nas forzas policiais indonesias.