No Picture
Galiza

O 25 de abril no Porto (I) Un bosquexo histórico

A cidade sempre tivo un pasado moi aberto e liberal, pois, sempre estivo exposta as ideas máis avanzadas dos ventos europeos, dado que era unha cidade que sempre viviu de relacións cos principais centros de comercio de entón. Sempre foi permeábel aos ventos da liberdade e, traídos da revolución francesa, e das ideas que se ían desenvolvendo na Europa e América, sobre a república.

No Picture
Artículos

Como financiar a crise (I)

A situación no país chegou a ser de tal maneira incomprensíbel, que os sanitarios tiñan que ir tratar dos enfermos contaminados, sen as mínimas proteccións pois, non existían nin en almacén pois, nin se tiñan previsto que a pandemia podía chegar ao reino en cuestión e, como tal non foron encomendadas en tempo útil. O mesmo aconteceu con outros equipamentos máis técnicos, que ou non existían en cantidade e que igualmente non foron pedidos a tempo.

No Picture
Artículos

Como será o día despois

Así, o que queremos deixar ben vincado, neste noso tema, é que o panoptismo do poder, nos terá domesticado e anestesiados, a través dunha vixilancia estrita, incondicional e abusiva, controlándonos e corrixindo, ou mellor castigando a seu belo pracer. Isto é o que probabelmente acontecera o día despois. Este será o aproveitamento das tecnoloxías dispoñíbeis na actualidade.

No Picture
Economía

O progreso da extrema dereita

Estas elites franquistas dunha forma estratéxica, se foron distribuíndo polos lugares estratéxicos, quere na administración, nas empresas e sobre todo na administración da xustiza, para que o desenvolvemento das clases traballadoras, non puidesen subir por enriba dun determinado rango.