Galiza

A atención primaria está enferma

Esquece o noso presidente que os centros de saúde, sendo recursos materiais, precisan de profesionais para levar a cabo o seu cometido, xa que unha estrutura, por moi nova e innovadora que sexa, non cura nin mellora a calidade de vida dos pacientes.