Ecoloxía

A dor do ucedo

Vós non sodes lexítimos. Non sodes nin coidadores nin capitáns. Nin da terra, nin da lingua, nin da xente, nin do país, menos dos ecosistemas. Non sodes dignos. Non sodes humanos. Non sodes saúde nin vida.

Ecoloxía

Clima e cambio climático

A razón é que unha cousa é os acordos e outra cousa é a práctica dos respectar. Basta que nos recordemos de que os planos da industria e das finanzas, son coutos privados dos grandes señores, que xamais respectarán eses aínda que modestos obxectivos.

Ecoloxía

Conservación da natureza, unha abordaxe

Xuntaremos a este aproveitamento dos neoliberais, o gran negocio en perspectiva, que son os servizos de que se farán as consultaras de asistencia técnica, resultantes das aplicacións de informes de medición, avaliación e, tamén as informáticas, dos medios da natureza, para confinar e facilitar a comercialización do que chamaremos, negocios co ecosistema