Galiza

Entrevista a Jose Vieira (2ªparte): «a organización estaba tan ben feita que non foi preciso nin morrer, nin matar»

Imaxinen que están dentro dun coche, coa pistola encima dos xeonllos, e non sabe se vai morrer ou se vai matar, porque non tiñamos outra alternativa: ou morres, ou matas. Pois a organización estaba tan ben feita que non foi preciso nin morrer, nin matar, esa é unha das grande figuras que podemos, na Revolución do 25 de abril, mostrar ó mundo. Tivemos unha Revolución na que non houbo mortos, nin houbo feridos, nin houbo necesidade de dar tiros. Porque nos fixemos o que o pobo quería.

Galiza

Entrevista a Jose Vieira (1ªparte): «Salgueiro Maia era, realmente, o home da Revolución.»

O Otelo Saraiva de Carvalho era o grande estratego, e o home de coraxe sen calquera problema de facer xestos de prestixio, sen medo, ese era o Salgueiro Maia. No día da Revolución, no día que chegou a Lisboa, ó Terreiro do Paço, foi o home que gañou a Revolución, foi o home que foi capaz de ofrecer a peito descuberto, sabendo que podía morrer en calquera momento, e foi capaz de se enfrontar ós canóns, ás ametralladoras