Economía

A meritocracia hereditaria

É por de máis evidente, que esta hiper simplificación, é simplemente utilizada para que os lectores podan verificar o flagrante contraste existente no Mundo actual. Falamos da “pandemia” da desigualdade social. […]

Economía

Humillados e ofendidos

António Garamendi, presidente da institución enriba nomeada CEOE, na súa comparecenza na Comisión de Reconstrución no Congreso dos Deputados, aínda esixiu máis flexibilidade para as empresas, para se descolaren dos convenios colectivos de traballo, unha moratoria fiscal, posibilidade de cambiar os traballadores xeograficamente ao agosto dos empregadores, incrementar a distribución das xornadas de traballo, etc. […]

Economía

Vivindo nunha sociedade sen contacto físico

No entanto, en todas as situacións, que se en os deparan, existe unha constante, sexa no interior do país sexa nas cidades máis urbanas, aparece un grande gañador da situación. Son as empresas que venden tecnoloxía e sobre todo aquelas que viven de aportar os seus terminades, como sendo a último remedio, para a enfermidade letal que pode derivar do confinamento dos cidadáns. […]

Economía

¿Qué mundo nos espera?

Violencia brutal, por busca da supervivencia, con desordes públicas, pánico, colapso da sanidade pública e dos outros servizos públicos e, como non se podía esperar outra cousa, ver como estas barbaridades asumen un rostro humano, onde as medidas de supervivencia, serán impostas, mesmo violando as medidas que até nas guerras se impón, no entanto, estas medidas serán lexitimadas, pensamos que por os expertos. […]

Economía

Sementes da discordia

Non hai dúbida, que os señores do tribunal de Karlsruhe, mostráronse unha vez máis, dignos da herdanza, do máis xermánico e prepotente nacional- socialismo, cando pretenden impor, por ausencia de humildade, que non posúen, evidenciando “a aberración que supón haber xudicializado a política monetaria” co todo podo e mando, sen atender que deben xerarquicamente se someter, ás resolucións do Tribunal da Haia. […]

Economía

Renda Básica Universal e Incondicional. A oportunidade

fagamos unha certa xubilación fiscal, deixemos de lado os favores admitidos no imposto de sociedades ás grandes empresas, prohibimos sobre a forma de fortísimas penalizacións, as empresas que exportan directa ou indirectamente os seus beneficios para os paraísos fiscais, paremos as sangrías das compras de equipamentos militares, controlemos as economías somerxidas, controlemos as empresas que tributan fóra do regímen xeral do Imposto de Sociedades e de capitais. […]