Economía

Que son os tipos de xuros negativos

No xeral, os bancos, non teñen ningún inconveniente a permitir que as persoas teñan contas correntes no seu banco con taxas negativas. Aí está tamén o seu interese actual. Basta ver canto paga unha persoa que non ten conta bancaria nun banco, por unha transferencia bancaria, en relación a outro, que si a teñen. E as persoas consenten pois, e valoran como positivas os servizos ofrecidos polos bancos e, por iso pagan. Están a facer depósitos de interese ou xuros negativos. […]

Economía

Liberalismo e neoliberalismo

A pesar desta aparente estabilidade, na teoría, se asistiu, un pouco por todos os lados, a un cambio, forzado polas grande e poderosos grupos, que sen treguas, levaron a estrutura dun liberalismo pactado, até ao que se chamou neoliberalismo, nas dúas súas vertentes, na teórica ou pensamento e na súa aplicación ou praxes (até hoxe se tornar neste neoliberalismo completamente salvaxe). […]

Economía

Vacinas e intencións

Queremos resaltar, que as situacións se tornan cada vez máis graves, no mundo dos traballadores menos ben pagados, en que os seus salarios ou diminúen dunha forma drástica ou até desapareceron totalmente. E infelizmente os datos econométricos son moitísimo pesimistas. […]