Economía

Estamos no fin da ideoloxía

Aínda tiñamos unha vaga esperanza de que o virus da covid 19, puidese traer un outro virus, este máis beneficioso, pois podía ser, que transmitise un novo pensamento e, unha nova alternativa, con cooperación eficiente e con solidariedade.

Economía

En que etapa económica estamos

Unha vez máis a USA, usou o seu egoísmo de imperialista, pondo de xeonllos a Europa, por falta de capacidade de esta ter identidade propia, pois, demostrou unha vez máis que só serve de colonia da USA.