Economía

Ilusións e alucinacións

Estabamos perante o que de peor podía acontecer nunha economía, por un lado unha inflación a todo o pano e, por outro lado, un grande nivel de desemprego, coincidindo cunha estagnación da economía no seu todo. […]

Ecoloxía

Conservación da natureza, unha abordaxe

Xuntaremos a este aproveitamento dos neoliberais, o gran negocio en perspectiva, que son os servizos de que se farán as consultaras de asistencia técnica, resultantes das aplicacións de informes de medición, avaliación e, tamén as informáticas, dos medios da natureza, para confinar e facilitar a comercialización do que chamaremos, negocios co ecosistema […]