Angelo Nero

Un primeiro de maio sanguento en Vigo

Un ano despois, o tribunal de xustiza militar absolveu ó garda civil Justo Arias, que causara a morte do traballador de Fenosa, xa que, segundo consta na sentenza, argumentaron que actuara en “cumprimento do seu deber.”