En lembranza de Gustavo García, avogado de causas nobles

Por Celso Xosé López Pazos

O recente pasamento do avogado vigués Gustavo García Fernández na lonxana illa canaria de Fuerteventura, fai imprescindible lembrar o moito que lle debemos tanto as asociacións como o activismo social que traballa no campo da Memoria Histórica, na loita contra a impunidade dos crimes do franquismo e na demanda da necesidade de xulgar aos asasinos e torturadores da ditadura.

Foi a mediados de 1998 cando o pleno da Sala do Penal da Audiencia Nacional confirmaba, por unanimidade de todos os seus membros, a competencia da xurisdición española para enxuizar os delitos de xenocidio e terrorismo de estado, con independencia do lugar do mundo no que sucedesen e á marxe da nacionalidade dos responsábeis e vítimas deses delitos.

Naquela altura Gustavo García faría diante desa mesma instancia xudicial unha defensa impecable sobre a necesidade de que os tribunais españois se declarasen competentes para xulgar ese tipo de delitos.

O Pleno da Sala decidía tamén a competencia dos Xulgados Centrais de Instrución da Audiencia Nacional para investigar todos e cada un dos crimes perpetrados no contexto do plan xenocida levado a cabo polas ditaduras arxentina (1976-1983) e chilena (1973-1990), concretado nos secuestros, torturas, asasinatos, violacións, desaparicións forzadas de persoas, ou cambios de identidade de bebés.Tal decisión permitiría que anos máis tarde, en 2005, o oficial da armada arxentina e confeso torturador, Adolfo Scilingo fose condenado por delitos de lesa humanidade a 640 anos de prisión, condena que dous anos despois o Tribunal Supremo ampliaría a 1084 anos ao comprobarse a súa participación en centos de detencións ilegais.

Coa decisión de declararse competente para xulgar delitos de xenocidio e lesa humanidade por parte da Audiencia Nacional, a inquebrantable conciencia solidaria de Gustavo García e o seu alto sentido da xustiza universal, activouse axiña e levouno a converterse na autentica alma mater e criador da Fundación Galega Inés Ollero contra a Impunidade que vería data de nacemento oficial o 28 de novembro de 1998. Na súa acta fundacional afirmábase “que lle corresponde á sociedade galega, na súa condición de vítima destes xenocidas (calcúlase a existencia duns 300 cidadáns galegas e galegos aínda desaparecidos no contexto da ditadura arxentina) poñerse á altura que demanda esta decisión histórica e pular pola creación dunha organización que asuma a tarefa de contribuír a esta enorme demanda de xustiza”. O documento continuaba declarando que “se trata de recuperar a verdade histórica do sucedido a través da investigación (campo por campo, delito por delito, vítima por vítima, represor por represor) e de lograr a incriminación de todos e cada un dos responsábeis”. Infelizmente a Fundación Galega Inés Ollero tivo escaso percorrido, a pesares do entusiasmo de Gustavo e de quen o seguiron nesta iniciativa. Cicais os tempos non eran chegados e o seu nacemento era aínda prematuro (estabamos en 1998). Pero aquel intento fíxose presente, viviu un tempo, e Gustavo García foi o seu promotor. Cumpría lembrar e contar aquí este episodio pouco ou nada coñecido do traballo como letrado e activista de Gustavo García xa que, por si mesmo, abonda aínda máis no seu enorme e xeneroso compromiso cos humillados e ofendidos e coa xustiza.

Logo viría a constante e permanente militancia combativa de Gustavo nas súas viaxes a Arxentina (sempre a conta do seu peto) para denunciar os crimes da ditadura arxentina e da ditadura franquista, as súas visitas a lugares de internamento clandestinos e á sinistra ESMA (Escola Mecánica de la Armada), as súas intervencións nas aulas das universidades daquel país e os seus contactos co avogado arxentino Carlos Slepoy para promover iniciativas que buscasen xulgar aos criminais arxentinos acusados de delitos de lesa humanidade e os crimes do franquismo, moito antes de que este avogado se convertera nun referente esencial, xunto a Chato Galante e outros, da querela arxentina contra os crimes da ditadura, querela arxentina na que, por certo, Gustavo participou moi intensamente dende o momento mesmo do seu nacemento no ano 2010 e na que, como resultado dunha doenza, viuse obrigado a limitar a súa implicación e actividade.

 Grazas a súa insistencia foron centos e centos os galegos e galegas que formalizaron denuncias, vía notarial, contra os asasinos e torturadores que cometeron crimes de lesa humanidade durante a guerra civil e a ditadura, moito antes tamén de que a xuíza arxentina, María Servini de Cubría, puxera a disposición deses denunciantes o xulgado de Buenos Aires do que é titular.

Ese foi Gustavo García Fernández, avogado, un home solidario e xeneroso, un militante activo e inquebrantable a prol da xustiza universal, un defensor desinteresado e cabal dos perseguidos e dos sen nome.

Un home bo en suma, que os derradeiros anos da súa vida e xa recuperado da súa doenza, volveu a poñerse ao servizo dos máis vulnerables para converterse en avogado de Personas Maravillosas de Fuerteventura, un movemento sen ánimo de lucro cuxo obxectivo é a defensa das persoas desfavorecidas, inmigrantes e sen teito.

A débeda que con Gustavo García ten o activismo social, a loita memorialista e a loita contra a impunidade dos crimes do franquismo, só poderá saldarse mantendo sempre viva a súa memoria.

Se el primero en comentar

Dejar un Comentario

Tu dirección de correo no será publicada.
 

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.