Consideración acerca dos financiamentos comunitarios concedidos

Ou o traballo é ben feito desde inicio, o xa se está a extra limitar, as posibilidades de utilizar os diñeiros, que terá como consecuencia, non se poder desenvolver os proxectos desexados

Por  José Vieira

Pensamos que neste momento, están as maquinas dos ministerios a traballar a todo o gas, independentemente de ser o período de vacacións.

Si, é que non se pode perder un segundo máis, pois, que se o traballo non fora ben feito, nin ben coordinado, pode facer con toda a facilidade, que se perden por displicencia e ineficacia, miles de millóns de fondos Comunitarios, quere a fondo perdido, quere por préstamos a baixos xuros.

Naturalmente, existe un procedemento, tal como a frase de abertura da cova de Alí  Babá, para se abran as liñas de orientación, que se pode chamar o Plano ou planos de Recuperación e Resiliencia. Estes documentos ten que ser remitidos á Comisión Europea, coas medidas a tomar e os respectivos proxectos de investimento, onde o Goberno de España, con toda a explicación das razóns de cada unha das formas de como pretende aplicar os diñeiros a recibir, no período que decorre entre 2021 e 2026.

O Goberno, a través do ministro ou despacho de coordinación, deberá centralizar as propostas sectoriais, que servirán de bases, para a elaboración de un primeiro borrador a ser consensuado, nun Consello de Ministros.

O tempo escasea, pois, esta primeira fase, deberá estar pronta, até ao final do mes de corrente (agosto), incluíndo as consultas e aportacións sectoriais.  Despois, durante o mes de setembro, a consolidación e discusión polos varios interventores, de forma a que os documentos, estean debidamente elaborados e poidan entrar na Comisión Europea até medio de outubro, do ano corrente.

Ou o traballo é ben feito desde inicio, o xa se está a extra limitar, as posibilidades de utilizar os diñeiros, que terá como consecuencia, non se poder desenvolver os proxectos desexados. Isto a partida, conduce a dous camiños, ou están conforme e pasan, os filtros e son aceptados, ou son rexeitados pola totalidade ou necesitan de correccións e ou esclarecementos. Por outro lado, tras a aprobación, se non se están a ser ben acompañadas e fiscalizadas, as súas execucións, tampouco só irán ser suspendidas as axudas obtidas, para ese proxecto, como a súa paralización, obrigará o Goberno a repor os importes xa utilizados no caso rexeitado na fase de execución.

Sen instrumentos de apoio moitísimo interesantes, quere a nivel dos ministerios respectivos, quere a nivel dos gobernos autónomos e outros promotores, pois, poderá ir, neste conxunto de tipos de financiación, até á os 100% do valor do proxecto en si, o que libera a necesidade de comparticipación nacional (o sexa da entidade receptora da axuda).

Deberá o Goberno, aproveitar a flexibilidade destes subsidios europeos, para investir nas rexións, que actualmente ten sido menos favorecidas con fondos comunitarios e, así, dar un forte impulso ao seu desenvolvemento.

Igualmente esta flexibilidade, favorece a posibilidade de desenvolver operacións de saneamento social, sobre todo nas periferias das grandes cidades, onde se sitúan as maiores presións de vivenda e infra estruturas base. Nos referimos ás chamadas zonas máis degradadas e precarias.

Será unha oportunidade, de tentar resolver as zonas onde se sitúan as maiores zonas de exclusión social e como tal de pobreza extrema, situación agravada coa crise do coronavirus 19. Non debemos esquecer, en ningún momento, que se esperan valores de desemprego para España, de cerca dos 24%.

Estes primeiros puntos deben ser coñecidos dos cidadáns e non deben ser levados a efecto, sen o debido coñecementos da poboación, dado que o Goberno, unha vez máis, ten e debe prestar todo o coñecemento dos proxectos e puntos de aplicación ao país que a quen ten que prestar contas, pois, actúa ou debía actuar, como empregado da poboación do país e non como o  autista de sempre. A comunicación fiábel é esencial. A poboación ten que coñecer o que se está a facer, e de que maneira, como, cando e cales os efectos posíbeis. Máis, os cidadáns ten o dereito de esixir, profesionalismo, e bo éxito en todo, pois, en en caso contrario, deberán castigar inexorabelmente o executivo por inepcia. As populacións non deben perdoar, calquera fallo, nestes procesos, pois para iso existe un Goberno que ten que facer as cousas non ben, pero si perfectas, en caso de calquera fracaso do Goberno este deberá ser castigado co mesmo rigor como as súas faltas para coas súas poboacións, e estas posúen o instrumento adecuado para tal, as eleccións, así como a responsabilidade civil por actos de practica de mao goberno.

Existen xa pautas de orientación desde Bruxelas para estes proxectos, o que implica que deberá o Goberno os seguir, dando a conveniente marcha, as instrucións da Comunidade que pretende que se dea especial énfase, ao desenvolvemento dixital e ecolóxico, na aplicación das axudas, condicións esixidas desde pronto.

O que significa que estes proxectos deberán ser orientados, por camiños máis sustentados e equilibrados, tentando resolver as idiosincrasias territoriais, así como, por exemplo, no que di respecto as cualificacións e formación dos traballadores.

Tamén o Goberno ten que ter en conta que se dispón de tempo límite, para dar consecución ao programa, mais atención, o diñeiro deberá ser aplicado debidamente, e sen corruptelas polo medio, e atención a torneira destas tranches se cerran en 2026.

Isto, como enriba referimos, significa que o Goberno ten que traballar ben, rápido e transparente e cunha eficacia, real, que non é a que ten infelizmente mostrado até ao momento.

Pois non hai lugar para a vagues, a improvisación e a incompetencia xeneralizada.

Existe aínda outro lado da cuestión, que ten a ver coa posibilidade, se as cousas foron minimamente resoltas a 100%, isto é, se fixer o Goberno ben os seus deberes, poderá ser que o país  poda vir a beneficiar, do novo cadro de apoio, do plano comunitario de 2021 a 2029, o sexa o chamado Cadro Financeiro Plurianual.

Non podemos deixar de referir que a utilización do apoio concedido para a pandemia, que vira polo  REACT-EU, que é o novo instrumento europeo, para anticipar a resposta a pandemia, deberá ser impecabelmente aplicado, o que a actuación vista até agora, non agoira, nin competencia nin a súa resolución, non mostran unha boa práxis.

Por iso, a poboación debe esixir a transparencia total do Goberno e, non a corporativismo de complicidade dos políticos, encubríndose uns aos outros, como é habitual, até hoxe (independentemente de seren ou non adversarios nas bancadas do Club).

Por último queremos dicir que estas axudas comunitarias, non só se ten que pagar a praza do tempo, como o explicamos no anterior noso artigo, e que, por tanto, isto non é a prata das minas da América do Sur, o século de ouro español. Os fondos perdidos, se terán que vir a pagar cada país o que lle compite, a través dos impostos que a Comisión Europea veña a crear para o efecto.

Se el primero en comentar

Dejar un Comentario

Tu dirección de correo no será publicada.
 

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.